99+ Jeevana Life Quotes In Kannada ಜೀವನ್ ಕನ್ನಡದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾ ಲೈಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು : ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. Jeevana Life Quotes In Kannada, ಅದರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಈ ಲೇಖನ Relationship Jeevana Life Quotes In Kannada ಯು.ಎಸ್. ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

Jeevana life quotes in kannada
ಫೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲವ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ

Jeevana Life Quotes In Kannada

ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, Jeevana Life Quotes In Kannada, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Jeevana life quotes in kannada images
 • ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಬರೀ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕಷ್ಟನ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅರಳಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಗುಡಿಗೋ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಡಿಗೂ ಸೇರುವ ಹೂವು ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಜೀವನದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ.
 • ಆಡಿ ಹೋದ ಮಾತು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದೇ?
 • ಆಮೇಲೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ
 • ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೊವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟವರು.
 • ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದೇ. ಒಂದು ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ.
 • ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅರಿತು ನಡೆ ಇದೆ ಜೀವನ.
 • ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಆಗಲ್ಲ.
 • ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಎಷ್ಟಿದ್ದರೇನು  ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು. ದೇವರು ಹಾಜರಾತಿ ಕೂಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಲೇಬೇಕು ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊರತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರತಲ್ಲ. ಮುನಿಸೇಕೆ ಮನವೇ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಬದುಕಿನಲಿ.
 • ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ. ಇವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೇನು ಅಂತರಾಳವ ಅರಿಯದ ಮೇಲೆ.
 • ಒಂಟಿಯಾಗಿರು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಯಾರಿಗಾಗಿಯು ಗೋಗರೆಯದಿರು. ಯಾರ ಹಿಂದೆಯೂ ಜಾರದಿರು. ನಾವೇ ಬೇಕನ್ನುವವವರು ಬರಲಿ. ಬೇಡದವರು ದೂರವೇ ಇರಲಿ.
Jeevana life quotes in kannada photos
 • ಒಂದು ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತ ಹೇಳಿತು.
 • ಕಳೆದು ಹೋದ ಘಟನೆಯು ಮರಳಿ ಬರುವುದೇ?
 • ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ
 • ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ
 • ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯವ್ವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಬಾರದು.
 • ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೂವುಗಳು ಅರುಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಕಾಣಬಾರದು ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಾಗಬಾರದೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಕೈಲಾಗದ ಶತ್ರುವಿನ ಕೊನೆಯ ಆಯುಧವೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ.
 • ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೇನು? ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿರರ್ಥಕ. ಜೀವನವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದ ಸಾಗುವ ದೋಣಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ನಾವಿಕ ಮತ್ತು ದಾನಧರ್ಮ ಎಂಬ ಹುಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ.
 • ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬದುಕಿಸಿ, ಬೆಳಕಿನಲಿ.
 • ಗೊಂಬೆ ಆಡಿಸೋನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ಆಡಿಸೋರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನೂರೆಂಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ.
 • ಛಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೆಂಬ ಗುಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಡು ದುರಹಂಕಾರ ಗುಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು.
Jeevana life quotes in kannada pictures
 • ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ.
 • ಜನತೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತು ಎಂದು ಸುಸ್ತಾಗುವ ನಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನದ ಅಡಿಪಾಯ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವುದೇನೋ.
 • ಜೀವನ ಒಂದು ಅನಂತ ಸಂಭ್ರಮ.
 • ಜೀವನ ಒಂಬತ್ತು ಉಪಹಾರ, ಅದರ ಲಾಭ.

Jeevana Life Quotes In Kannada Short

Jeevana life quotes in kannada short
 • ಜೀವನ ನಮ್ಮಣ್ಣು ಪರಿಚಯಸುತ್ತದೇ.
 • ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲನೆಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮುಖಾಮುಖಿ ನಿಂತು ಎದುರಿಸುವುದೇ ವೀರತೆ.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ನಂಬುವುದನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮೋಸ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬದುಕು.
 • ಜೀವನವಿರುವುದು ಅಲ್ಪಕಾಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗು, ಮಮತೆ, ಹೃಯದಯವಂತಿಕೆ ತುಂಬಿದ ಜನರ ಬಳಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
 • ದುಷ್ಟರ ಸವಿ ಮಾತಿನಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಡ. ಅವರ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿರತ್ತೆ.
 • ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಉದ್ದಾರ ಆದವರಿಗಿಂತ ಬೇಡದವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಳಾದವರೇ ಹೆಚ್ಚು.
 • ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೇ ಸಮರ್ಪಿತ, ಅದರ ಅಮೂಲ್ಯ ವರ.
 • ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಚೇತನ.
 • ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲೆಯುವುದು  ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ.
 • ನಮ್ಮ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ
 • ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. ಆ ಖುಷಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ
 • ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ದಾರಿಯ ಬಹುದು.
 • ನಾಳೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕೆಲ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರಿ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇಂದಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
 • ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದು  ಸರಳತೆ ಎಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ಆಡಂಬರ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ.
 • ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಶುರು.
 • ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೋವೆಂಬ ಕತ್ತಲು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ನಗುವೆಂಬ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರಲಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗೋ.
 • ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಜನನಾಯಕನಾಗುವೆ.
 • ನೀರು ನಿಂತರೆ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತದೆ. ಹರಿದು ಹೋದರೆ ತೊರೆದು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು. ಅದು ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯಾಗಬೇಕು.
 • ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನೀವು ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ

Relationship Jeevana Life Quotes In Kannada

Relationship jeevana life quotes in kannada
 • ಪರರ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
 • ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಗೂ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸುಖದ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದುವೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ.
 • ಬಟ್ಟೆ ಆಭರಣ ರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ.
 • ಬಡವರ ಬದುಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಅಡೋವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದೋರು. ಇದುವೇ ಜೀವನ.
 • ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ನಾನು ನನಗಾಗಿಯೇ.
 • ಬದುಕಿದ್ದು ಬೆಳಕು, ಅದರ ಮಹಿಮೆ.
 • ಬದುಕಿದ್ದು, ನಾನು.
 • ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಅವಕಾಶ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗಬಾರದಷ್ಟೇ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ  ಮೃದುತನದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಯಣಿಸುವ ಆಸೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಲೆ ಊರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಒಂದೂರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಲೆಯೂರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪಯಣ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಕೊನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಂದರ್ಥ.
 • ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು
 • ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ
 • ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮಾತ್ರ. ಅದೊಂದೇ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಆಸ್ತಿ.
 • ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಸೋತ್ತಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲ.
 • ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ನನಗೆ
 • ಬೇಡುವ ಮನ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾರೆ ಎನ್ನಲಾರ.
 • ಭಯವು ಕೇವಲ ಕನಸಿನಂತೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜಯಿಸಿ ನೋಡಿ.
 • ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಇದ್ದರ ಬೇಕಲ್.
 • ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಿರೇ?
 • ಭೂತಕಾಲದ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ವರ್ತಮಾನದ ಸುಖವ ಮರೆತು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗುವಿರೇ?
 • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೆದಿಟ್ಟಂತೆ ಬದುಕಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕು.
 • ಮುಖ್ಯ ಆಟ, ಸಮಾಜ ಆಟ.

Jeevana Life Quotes In Kannada For Students

Jeevana life quotes in kannada for students
 • ಮುಗಿದು ಹೋದ ಸಮಯವೂ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ?
 • ಮೊದಲು ಹಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ
 • ಯಾರನ್ನೂ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ವಾರ ಜನ್ಮವೇ ಸಫಲವಾದ ಜನ್ಮ. ಯಾರು ಪರಾಧೀನರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾನ.
 • ಶಾಂತಿಯೇ ಜೀವನದ ಮೂಲಮುಖ್ಯ, ಅದೊಂದೇ ಸುಖದ ಕೀಲಿಕೈ.
 • ಶ್ರೀಮಂತರ ಬದುಕು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಹಿತಚಿಂತನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ.
 • ಸಮಯ ಪ್ರೇಮ, ಅದರ ಬಲವಂತ.
 • ಸಹಜ ಸುಖವನ್ನು ಕಲಿತರು, ವಿಪರೀತ ದುಃಖವನ್ನು ಸಾಲಿದರು.
 • ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅವು ಒಂದು ಸಲ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ  ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಬೀಳಲೇಬೇಕು.
 • ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗುವೆ.
 • ಹಗೆತನ ಬೇಡ. ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರಲೇಬೇಕು ಮಣ್ಣಾಗಲೇ ಬೇಕು.
 • ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಅದ್ರಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಅಂತಾನೋ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ನೂರು ವರುಷ ಬದುಕಿದರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ. ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೂಡಿಟ್ಟರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.
 • ಹಣತೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ.
 • ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಠೆ ಇಂದ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು.
 • ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಉಸಿರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಉರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ಮದ್ಯೆ ಇರುವುದೇ ಜೀವನ.
 • ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದವನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪದಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ.
 • ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಜನರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಹೊಸ ಆರಂಭ.
 • ಹೊಸ ಆಯಾಮ, ಹೊಸ ಆರಂಭ.
 • ಹೊಸ ದಿನವು, ಹೊಸ ಅವನೇ.
 • ಹೊಸ ದಿನವು, ಹೊಸಬ ನನಗೆ ಹೊಸದು.
 • ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ದಿಶಾ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ, Jeevana Life Quotes In Kannada ತಲೆಮಾರುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಎಳೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ: Nambike Quotes in Kannada For Trust & Belief

He has expertise in producing high-quality & well-researched content in different areas such as birthday wishes and motivational quotes, Status, Shayari and content on other topics for Website & social media use.

Leave a Comment